Apie mus

“LIETUVOS RANKINIO LYGA” (toliau – Asociacija) yra laisvanoriška, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, įsteigta Lietuvos rankinio klubų, kurių komandos dalyvauja Lietuvos vyrų aukščiausiojo lygmens rankinio čempionate. Asociacija įkurta 2005 m. birželio 3 d. Asociacija šiuo metu vienija dešimt Lietuvos rankinio lygoje dalyvaujančių vyrų klubų. 

Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai : 
a) Skatinti, vystyti bei populiarinti rankinio žaidimą bei kelti rankinio lygį Lietuvoje; 
b) Organizuoti bei vykdyti aukščiausiojo lygmens Lietuvos rankinio klubų vyrų komandų čempionatus Lietuvos Respublikoje; 
c) Remti ekonominius, teisinius ir sportinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su Lietuvos Vyriausybe, kitomis valstybės bei savivaldos institucijomis, IHF, EHF, LRF, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK) ir kitomis sporto institucijomis Lietuvoje bei užsienyje; 
d) Teikti Asociacijos nariams paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus; 
e) Remti organizacijas, individualius asmenis ir leidinius, svarbius Asociacijos veiklai; 
f) Organizuoti teisės, vadybos, marketingo ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas yra apginti Asociacijos narių Lietuvoje interesus ir teises; 
g) kurti ir dirbti su duomenų bazėmis, tam tikslui naudojant visus prieinamus metodus, tame tarpe ir elektronines informacijos apdorojimo priemones; 
h) organizuoti konferencijas, seminarus ir diskusijas, susijusias su Asociacijos interesų sfera bei diegti etinio elgesio ir praktikos principus Lietuvos rankinyje; 
i) kiek leidžia Lietuvos įstatymai, padėti mokyti darbuotojus, dirbančius Lietuvos rankinio klubuose, bei tikrinti darbuotojų žinias; 
j) užmegzti ryšius su visomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis ar suinteresuotais asmenimis; 
k) užmegzti ryšius, bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje bei, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas; 
l) skatinti ir remti aukšto meistriškumo vaikų ir jaunių komandų treniravimą bei ugdymą Lietuvoje bei apsaugoti jaunuosius rankininkus treniruojančių ir ugdančių bei į tokią veiklą investuojančių rankinio organizacijų teises. 

2005 m. Asociacija pasirašė sutartį su Lietuvos rankinio federacija, pagal kurią 2005/2006 m. Lietuvos rankinio lygos čempionato organizavimo ir vykdymo funkcijos buvo perduotos Asociacijai. 
2006 m. rugsėjo 15 d. Asociacija su Lietuvos rankinio federacija pasirašė neterminuotą sutartį, pagal kurią Lietuvos rankinio lygos čempionato organizavimo ir vykdymo funkcijos neribotam terminui perduotos Asociacijai. 

Čempionato lentelė