LIETUVOS RANKINIO LYGOS BAUDŲ IR MOKESČIŲ REGLAMENTAS

Baudų ir mokesčių reglamentą galite parsisiųsti: Baudu reglamentas 2020-2021

Reglamentas patvirtintas

2020 m. rugpjūčio 18 d.

LRL valdybos posėdyje

LIETUVOS RANKINIO LYGOS BAUDŲ IR MOKESČIŲ REGLAMENTAS

 

ADMINISTRACINIAI MOKESČIAI / BAUDOS

Eil. Nr. Mokesčio / baudos aprašymas Mokestis / bauda, EUR
1. Klubų įsipareigojimai
1.1 Čempionato garantinis mokestis 1900
1.2 Komandos pavadinimo sezono metu papildymas 30
1.2.1 Komandos pavadinimo sezono metu pakeitimas 90
1.3 Sporto salės nedeklaravimas, rungtynių laikų nepranešimas direktoratui iki nustatytos datos 30 + 10 už kiekvieną pavėluotą dieną
1.4 TGK ir kitų LRL valdymo organų prašymų ir nutarimų nevykdymas 30

Praėjus 14d. po pirmos nuobaudos ir neįvykdžius prašymų/ nutarimų – 60. Praėjus 14d. po antros nuobaudos ir neįvykdžius prašymų/nutarimų– 120 ir svarstymas LRL valdyboje dėl šalinimo iš čempionato

 

1.5

Klubų paraiškose registruotų asmenų neigiami vieši pasisakymai, vertinimai bei komentarai čempionato teisėjų, inspektorių ir LRL bei LRF valdymo organų adresu nuo 30 – 300 ir svarstymas TGK
 

1.5.1

Klubų atstovų telefoniniai skambučiai, elektroniniai laiškai, ar kitokie kontaktai su LRL čempionato vyriausiuoju teisėju dėl teisėjų, ar inspektorių paskyrimo, esant raštiškam vyriausiojo teisėjo pranešimui  

nuo 90 – 300

 

 

1.6

 

Čempionato metu susidariusių klubo įsiskolinimų LRL nelikvidavimas iki nustatytos datos, baudžiamas klubas

90. Praėjus 14d. po pirmos nuobaudos ir neapmokėjus įsiskolinimų – 180. Praėjus 14d. po antros nuobaudos ir neapmokėjus įsiskolinimų – 360 ir svarstymas LRL valdyboje dėl šalinimo iš lygos
1.7 Klubo atstovo nedalyvavimas čempionato uždaryme, baudžiamas klubas 150
2. Žaidėjų registravimai, perėjimai
2.1 Čempionato licencijos išdavimas žaidėjui 10
2.2 Čempionato licencijos išdavimas po nustatyto termino 30
2.3 Registruoto žaidėjo numerio perregistravimas 10
2.4 Žaidėjo dalyvavimas rungtynėse su kitu nei registruotas numeriu 30
2.5 Pavėlavimas pateikti komandos paraišką iki nustatytos datos 60
2.6 Klaidingų duomenų pateikimas žaidėjų licencijoms gauti, nepilnas duomenų pateikimas paraiškose ir kituose dokumentuose 30 – 100

 

VARŽYBŲ ORGANIZACINIAI MOKESČIAI / BAUDOS

3. Rungtynių metu
3.1 Komandos žaidėjų ir oficialių atstovų (treneriai, gydytojai, vadovai ar kt.) diskvalifikacija sezono metu:
3.1.1 pirma diskvalifikacija 30
3.1.2 antra diskvalifikacija 60 + diskvalifikacija sekančioms rungtynėms
3.1.4 kitos diskvalifikacijos 145 + diskvalifikacija min. 1-ioms rungtynėms ir svarstymas TGK
3.2 Žaidėjo ar komandos oficialaus asmens diskvalifikacija su rašytinu teisėjų raportu (mėlyna kortelė, esant tinkamai atžymai apie tai rungtynių protokole):
3.2.1 Pirma diskvalifikacija 145 + diskvalifikacija min. 1-ioms rungtynėms ir svarstymas TGK
3.2.2 Kitos diskvalifikacijos 290 + diskvalifikacija min. 3-joms sekančioms rungtynėms ir svarstymas TGK
3.2.3 Diskvalifikuoto žaidėjo išėjimas į aikštę rungtynių metu, baudžiamas klubas papildomai 145 ir svarstymas TGK
 

3.3

Oficialių komandos atstovų ir žaidėjų, teisėjų nesportinis elgesys varžybų ir viešose vietose, esant rašytiniam rungtynių teisėjų ar/ir inspektoriaus raportui  

30 – 145 + svarstymas TGK

3.4 Komandos išėjimas iš aikštės nebaigus žaisti rungtynių nuo 145 + svarstymas TGK
4. Rungtynių vietoje
4.1 Rungtynių vietos neparuošimas, nesilaikant nustatytų reikalavimų (inspektoriaus raportas) 30 – 145
4.2 Komandos neatvykimas į rungtynes be pateisinamos priežasties 1000 + svarstymas TGK, apmoka priimančiojo klubo ir LRL organizacines išlaidas
 

4.3

Teisėjų (inspektoriaus) neatvykimas į rungtynes be pateisinamos priežasties gaunamą atlygį už teisėjavimą x 3 + svarstymas TGK+ apmokėti organizacines išlaidas klubams ir LRL
4.4 Gydytojo pavėlavimas atvykti į rungtynes (turi atvykti 30 min. iki rungtynių pradžios) inspektoriaus (teisėjų) raportas 50
 

4.4.1

Gydytojo neatvykimas į rungtynes (30 min. po numatytos rungtynių pradžios, rungtynės nevykdomos) inspektoriaus (teisėjų) raportas nuo 145 + svarstymas TGK, apmoka atvykusio klubo ir LRL organizacines išlaidas
4.5 Leidimas žaisti licencijos neturinčiam žaidėjui:
4.5.1 baudžiamas klubas (už kiekvieną žaidėją) 50 ir užskaitomas

pralaimėjimas 0:10

4.5.2 jeigu apie tai neatžymėta rungtynių protokole, baudžiamas rungtynių inspektorius, arba teisėjas protokole įrašytas pirmuoju 50
4.5.3 Leidimas dalyvauti varžybose oficialiam asmeniui, neregistruotam klubo paraiškoje, baudžiamas klubas 30
4.6 Komandų oficialių asmenų kortelių A, B, C, D nepateikimas, baudžiamas šeimininkų klubas 30
 

4.6.1

Komandų oficialių asmenų kortelių A, B, C, D rungtynių metu nenešiojimas, baudžiamas klubas už kiekvieno oficialaus asmens kortelės nenešiojimą  

po 15

4.7 Komandos protesto padavimas, atžymint rungtynių protokole 90 + svarstymas TGK

(patenkinus protestą, pinigai grąžinami)

 

4.7.1

Protesto patenkinimas, pripažįstant teisėjo neobjektyvumą rungtynių metu gaunamą teisėjo atlygį už teisėjavimą x 5 + svarstymas TGK
4.8 Komandų nepristatymas prieš rungtynes, esant inspektoriaus (teisėjų) atžymai protokole, baudžiamas šeimininkų klubas 30
 

4.9

Rungtynių rezultatų nepranešimas, nuotraukų neįkėlimas į facebook paskyrą, nesilaikymas nustatyto nuotraukų formato, komentarų ir protokolo neišsiuntimas nustatytu laiku 20 – 60
 

4.10

Rungtynių protokolo nekokybiškas užpildymas

(nesuskaičiuoti, arba klaidingai suskaičiuoti įvarčiai, 7 m baudiniai: mesta, įmesta ir t.t.,) baudžiamas klubas

10 – 30
4.11 Aprangos reglamento pažeidimai, esant inspektoriaus raportui. Pakartotiniai tos pačios komandos pažeidimai baudžiami progresine nuobauda (x2; x3; ir t.t.) 30
4.12  

Išankstinis klubų susitarimas dėl galutinio rungtynių rezultato (sutartos rungtynės), baudžiami klubai.

nuo 300 iki 600 ir abiem klubams užskaitomi pralaimėjimai 0:10, svarstymas TGK dėl tolimesnio klubų dalyvavimo čempionate.

TGK patvirtinus išankstinio klubų susitarimo dėl galutinio rungtynių rezultato faktą, informuojamos teisėsaugos institucijos

4.13 Dopingo naudojimas 100 ir svarstymas TGK
5. Organizaciniai įsipareigojimai
 

5.1

Nuostatų dėl rungtynių filmavimo, video medžiagos

archyvavimo ir pateikimo LRL pažeidimas, baudžiamas šeimininkų klubas, taikant tokio pat dydžio progresyvinę atsakomybę už kiekvienas rungtynes.

nuo 30
5.2 Nustatytų reikalavimų dėl televizijos transliacijų nesilaikymas nuo 290 + svarstymas TGK
 

5.3

Atsisakymas duoti interviu ar nekorektiškas elgesys su žiniasklaidos atstovais, taip pat LRL direktorato viešųjų ryšių kompanijos ignoravimas. nuo 145 + svarstymas TGK
 

5.4

Netinkamas ar nesuderintas su LRL čempionato rėmėjų reklamos pakabinimas, kitos reklaminės-informacinės atributikos pateikimo reikalavimų nesilaikymas (inspektoriaus raportas) 145
5.5 Varžybų dalyviams (sportininkams, teisėjams, žiūrovams) tinkamo saugumo neužtikrinimas nuo 145 + svarstymas TGK

Čempionato lentelė