LIETUVOS RANKINIO LYGOS ČEMPIONATO NUOSTATAI

Nuostatus galite parsisiųsti: LRL nuostatai 2021

Nuostatai patvirtinti                                                                             Nuostatai patvirtinti

2020 m. rugpjūčio      d.                                                                      2020 m. rugpjūčio 18 d.

LRL valdybos posėdyje

LRF prezidentas                                                                                  LRL direktorius

Donatas Pasvenskas                                                                            Edmundas Toliušis

2020/2021 m. LIETUVOS VYRŲ RANKINIO ČEMPIONATO NUOSTATAI

I. SKYRIUS Tikslai

16-asis Lietuvos vyrų rankinio čempionatas vykdomas siekiant žemiau nurodytų tikslų:

– Išaiškinti stipriausias Lietuvos vyrų rankinio komandas;

– Išaiškinti komandas, įgyjančias teisę dalyvauti 2021/2022 m. Europos taurių turnyruose;

– Išaiškinti geriausius Lietuvoje žaidžiančius rankininkus;

– Išaiškinti ir padėti atrinkti Lietuvos nacionalinių, jaunimo, jaunių rinktinių kandidatus;

– Kelti rankinio žaidimo lygį Lietuvoje, ugdyti žaidėjų meistriškumą, didinti kokybiškų rungtynių skaičių;

– Populiarinti rankinį, didinti sportuojančių rankinį skaičių;

– Kelti rankinio trenerių kvalifikacijos lygį bei didinti jų skaičių, skatinti pažangių treniruočių metodikų diegimą ir taikymą.

II SKYRIUS Čempionato organizavimas, vykdymas ir vadovavimas jam

 1. Lietuvos vyrų rankinio čempionatą (toliau – Čempionatas) organizuoja LIETUVOS RANKINIO LYGA (toliau – LRL), Čempionatui vadovauja ir jį vykdo LRL direktoratas. Aukščiausias Čempionato vykdymo organas – LRL valdyba.
 2. Oficialus čempionato kamuolys – Select. Komandos privalo žaisti visas rungtynes su Select kamuoliais ir naudoti tik Select, Hummel ir Molten gamintojų rankinio tepalus.
 3. Ginčus tarp Čempionate dalyvaujančių klubų, arba tarp klubų ir direktorato sprendžia LRL teisės ir ginčų komisija. Teisės ir ginčų komisijos sprendimai raštu per 3 dienas gali būti skundžiami Lietuvos rankinio federacijos (toliau – LRF) teisės ir etikos komisijai, apeliacijos kopiją pateikiant LRL direktoratui.
 4. Čempionate turi teisę dalyvauti Lietuvos vyrų rankinio klubų, atitinkančių šiuose nuostatuose ir jų prieduose bei kituose LRL ir/ar Lietuvos rankinio federacijos dokumentuose nustatytus kriterijus ir reikalavimus, komandos.
 5. Klubas, kuris dalyvavo Čempionate, bet iki sekančio Čempionato nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyto termino neatsiskaitė su LRL ir (arba) nesumokėjo, ir (arba) nepateikė reikiamų dokumentų direktoratui, šalinamas iš Čempionato.
 6. Klubas, norintis dalyvauti sekančio sezono Čempionate, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų po paskutinės einamojo Čempionato dienos pateikti LRL direktoratui prašymą dėl dalyvavimo. Prašymas turi būti pasirašytas klubo vadovo. Prašyme turi būti nurodyta, ar klubas nori tapti LRL nariu, ar ne, Čempionate ketinančios dalyvauti komandos pavadinimas, klubo sutikimas su visomis dalyvavimo Čempionate sąlygomis. Prašyme taip pat nurodoma klubo kontaktinio asmens vardas pavardė, klubo faktinės buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos rekvizitai. Prie prašymo pridedama klubo antspaudu ir klubo vadovo parašu patvirtinta klubo įstatų kopija, Juridinių asmenų registro išrašas apie klubą, bei dalyvio mokestis. LRL direktoratas gali paprašyti papildomų dokumentų, kurių nepateikus nustatytais terminais, klubo prašymas nesvarstomas. Klubas, pageidaujantis dalyvauti Čempionate, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu jis kreipiasi, privalo atitikti LRL nustatytus organizacinius, sportinius, finansinius, teisinius ir kitus kriterijus.
 7. Čempionate turi teisę dalyvauti klubai, kurie nėra LRL nariai. Tokie klubai Čempionate dalyvauja sutarties su LRL pagrindu. Sprendimą dėl klubo, nenorinčio tapti LRL nariu, dalyvavimo Čempionate per 20 dienų nuo prašymo gavimo dienos priima LRL valdyba. Klubo nebuvimas ir/arba nenorėjimas tapti LRL nariu negali būti LRL valdybos sprendimo neleisti tokiam klubui dalyvauti Čempionate pagrindas. Po valdybos sprendimo direktoratas per 3 dienas raštu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą išsiųsdamas sutarties tarp klubo ir LRL projektą. Sutartis tarp klubo, ne LRL nario, ir LRL turi būti pasirašyta per 10 dienų nuo išsiuntimo dienos. Sprendimas dėl klubo, pageidaujančio tapti LRL nariu, priėmimo ir dalyvavimo Čempionate kaip ir dėl išstojimo iš LRL priimamas LRL įstatuose nustatyta tvarka.
 8. Čempionato rungtynės vykdomos pagal Tarptautinės rankinio federacijos (IHF) patvirtintas žaidimo taisykles.
 9. Čempionato pirmųjų rungtynių šeimininkų komandos klubas privalo užtikrinti, kad prieš prasidedant rungtynėms būtų iškelta Lietuvos valstybinė vėliava ir sugrotas Lietuvos valstybinis himnas.

III. SKYRIUS. Čempionato vykdymo sistema ir laikas

 1. Čempionatas vykdomas 2020 m. rugsėjo – 2021 m. gegužės mėnesiais. Čempionato pradžia 2020 m. rugsėjo 2 d.
 2. Paskutiniąją vietą Čempionate užėmusi komanda žaidžia 2 pereinamąsias rungtynes, išvykoje ir namuose su komanda, kuri pagal čempionato, kuriame tokia komanda dalyvauja, nuostatus, iškovojo teisę pretenduoti tapti Čempionato dalyve ir dalyvauti pereinamosiose rungtynėse. Nugalėtojas šioje dvikovoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos rankinio federacijos taurės varžybų principu.
 3. Jeigu Čempionate paskutiniąją vietą užėmusi komanda atsisako dalyvauti kito sezono Čempionate, pretenduojanti komanda dėl patekimo į Čempionatą žaidžia su priešpaskutinę vietą Čempionate užėmusia komanda.
 4. Čempionatas vykdomas vadovaujantis toliau nurodytais principais:

13.1. Čempionate žaidžia 7 komandos: Klaipėdos „Dragūnas“, Vilniaus „VHC Šviesa“, Kauno „Granitas-Karys“, Alytaus „Varsa-Stronglasas“, Vilniaus HC „Vilnius“, Šiaulių „SM Dubysa“, Utenos HC „Utena“; 13.2. I etapas. I etape kiekviena komanda sužaidžia po 2 rungtynes su kitomis Čempionate dalyvaujančiomis komandomis – po vienerias rungtynes namuose bei išvykoje. Pirmąją vietą užėmusi komanda patenka į pusfinalį.

13.3. II etapas. II etape vykdomos atkrintamosios rungtynės, kuriose tarpusavyje ketvirtfinalyje susitinka 2-7 (Ketvirtfinalis 1), 3-6 (Ketvirtfinalis 2), 4-5 (Ketvirtfinalis 3) vietas I etape užėmusios komandos. Pusfinalyje tarpusavyje susitinka I etapo ir Ketvirtfinalio 3 nugalėtojai bei Ketvirtfinalio 2 ir Ketvirtfinalio 3 nugalėtojai. Dėl trečios vietos žaidžia pusfinalyje pralaimėjusios, finale – pusfinalyje laimėjusios komandos. Finale dėl pirmos vietos žaidžiama iki trijų pergalių, kitos atkintamosios rungtynės – iki dviejų pergalių. Aikštės pranašumą turi aukštesnę vietą I etape užėmusi komanda.

 1. Čempionato varžybos vykdomos šeštadieniais. Jeigu turo metu dėl iš anksto žinomų priežasčių komanda turi žaisti 2 (dvejas) rungtynes ar daugiau per 1 (vieną) savaitę, tuomet vienerios rungtynės vykdomos antradienį arba trečiadienį, o kitos – šeštadienį. Antradienio arba trečiadienio rungtynės pradedamos ne anksčiau kaip 18 val. ir ne vėliau nei 19.30 val., o šeštadienį – ne anksčiau kaip 13 val. ir ne vėliau 17 val. (išskirtinais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant rungtynes transliuojant televizijai, varžybų data ir laikas LRL sprendimu gali būti keičiamas).
 2. Komandų vieta reguliariajame Čempionate (I etape) nustatoma pagal surinktų taškų skaičių. Už pergalę skiriami 2 taškai, lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjimą – 0 taškų. Aukštesnę vietą užima komanda, kuri surenka daugiausia taškų.
 3. Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta suteikiama komandai, kuri:

16.1. tarpusavio rungtynėse iškovojo daugiau taškų;

16.2. tarpusavio rungtynėse pasiekė geresnį pasiektų ir praleistų įvarčių santykį;

16.3. pelnė daugiau įvarčių tarpusavio rungtynėse (tarp 3 ir daugiau komandų);

16.4. visose rungtynėse pasiekė geresnį pasiektų ir praleistų įvarčių santykį;

16.5. visose rungtynėse pelnė daugiau įvarčių.

 1. Atkrintamose II etapo kiekvienose rungtynėse išaiškinamas nugalėtojas. Jei, pasibaigus pagrindiniam žaidimo laikui rezultatas lygus, nugalėtojas nustatomas žaidžiant pagal IHF taisykles (2:2 punktas).

IV SKYRIUS. Kitos Čempionato rungtynių vykdymo sąlygos

 1. Komandai, be pateisinamos priežasties, neatvykusiai į rungtynes, Teisės ir ginčų komisijos sprendimu, įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:10, bei klubas baudžiamas Baudų ir mokesčių reglamente nustatyta nuobauda.
 2. Pateisinama priežastimi komandai neatvykti į rungtynes gali būti tik „force majeure“ aplinkybės (šios aplinkybės suprantamos taip kaip jas nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas).
 3. Dėl įvairių priežasčių norint keisti iš anksto sudaryto varžybų tvarkaraščio rungtynių datą, klubas, ar nacionalinės rinktinės treneris prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų turi pateikti raštišką prašymą LRL direktoratui, kuriame nurodo rungtynių nukėlimo priežastis bei siūlomas nukeliamų rungtynių datas ir laikus, kurie turi būti pasirašytinai suderinti su abiejų klubų atsakingais asmenimis. Klubams nesusitarus, galutinį sprendimą per 3 (tris) darbo dienas po pretenzijos gavimo, priima Teisės ir ginčų komisija.
 4. Klubai ne vėliau, kaip per 3 (tris) dienas iki Čempionato pradžios privalo raštu nurodyti sporto sales (sporto salės pavadinimas, adresas), kuriose klubas vykdys namų varžybas. Jeigu Čempionato metu pasikeičia klubo salė, kurioje klubas vykdo Čempionato namų rungtynes, klubas privalo nedelsdamas ir visais atvejais ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki Čempionato pradžios, informuoti LRL apie naują salę. Visos Čempionato klubų komandos privalo žaisti salėse atitinkančiose IHF standartus ir žaidimo taisyklių aikštelės reglamentus.
 5. Prieš kiekvienas Čempionato rungtynes vyksta komandų žaidėjų pristatymas. Komandos į salę apšilimui įleidžiamos likus ne mažiau, kaip 40 min. iki rungtynių pradžios. 5 min. iki rungtynių pradžios – komandos pasirengusios pristatymui; 5 min. iki rungtynių pradžios – svečių komandos pristatymas; 3 min. iki rungtynių pradžios – komandos šeimininkės pristatymas; 1 min. iki rungtynių pradžios – rungtynių teisėjų, inspektoriaus pristatymas; 30 sek. iki rungtynių pradžios – garbingo žaidimo tekstas.
 6. Visos Čempionato rungtynės turi būti filmuojamos ir transliuojamos Youtube kanalu. Už rungtynių transliaciją atsakingas namuose žaidžiančios komandos klubas. Klubui pažeidus šį reikalavimą, Klubas baudžiamas nuobauda, numatyta baudų ir mokesčių reglamente.
 7. Klubo oficialusis asmuo gali paduoti protestą dėl rungtynių vykdymo per 24 (dvidešimt keturias) val. po rungtynių pabaigos, prieš tai rungtynių protokole pažymėjęs apie tokį ketinimą. Už protesto padavimą yra mokamas baudų ir mokesčių reglamente nustatyto dydžio mokestis. Mokestis išskaičiuojamas iš klubo garantinio mokesčio, o pasibaigus garantiniam mokesčiui klubas numatyto dydžio mokestį sumoka per 12 (dvylika) val.. Jeigu klubo protestas yra patenkinamas, klubo sumokėtas mokestis grąžinamas.
 8. LRL direktoratas, gavęs raštišką protestą, tą pačią dieną raštu informuoja aikštės teisėjus ir kito klubo oficialius atstovus apie protesto padavimą. Protestą padavęs klubas ne vėliau, kaip per 1 (vieną) dieną LRL direktoratui privalo pateikti filmuotą rungtynių medžiagą (jei žaidė namuose) ir išsamius paaiškinimus, kuriais grindžiamas klubo proteste nurodytas reikalavimas. Sprendimas dėl protesto Čempionato Teisės ir ginčų komisijoje turi būti priimtas per 2 dienas nuo protesto padavimo. Klubui laiku neįvykdžius aukščiau minėtų sąlygų protestas nesvarstomas.
 9. Komandos privalo turėti dvi skirtingų spalvų (šviesią ir tamsią) aprangas, atitinkančias IHF žaidimo taisykles (komandų vartininkai privalo turėti skirtingą nei komandos žaidėjai, dviejų spalvų aprangą). Rungtynėms aprangos spalvą renkasi komanda, žaidžianti namų rungtynes. Antroji komanda, atitikus spalvai privalo pakeisti savo aprangą. Komandų oficialieji asmenys rungtynių metu privalo vilkėti skirtingos spalvos aprangą lyginant su priešininkų komandos žaidėjais. Lietuvos rinktinės nariams rekomenduojama prisisiūti rinktinės nario emblemą – valstybės herbą.
 10. Siekiant pagerinti LRL organizuojamo Čempionato įvaizdį ir žiūrovų lankomumą, klubams rekomenduojama organizuoti rungtynių reklamą varžybų vietose ir viešojoje erdvėje. LRL direktoratas gali organizuoti centralizuotą afišų spausdinimą. Tuo atveju klubai turi pateikti paraišką kiek afišų norėtų gauti.
 11. Klubai turi teisę sudaryti sutartis su savo regione esančiomis regioninėmis televizijomis, radijo stotimis dėl rungtynių anonsavimo, transliavimo ar reportažų apie rungtynes. Jei LRL turi pasirašytą sutartį dėl Čempionato rungtynių transliavimo, klubas norintis papildomai transliuoti savo komandos rungtynes per kitus transliuotojus ar savo interneto svetainėje, privalo gauti išankstinį raštišką LRL direktorato sutikimą. Jeigu klubas, negavęs tokio sutikimo, vis tiek pasirašo sutartį su kitu transliuotoju ir be direktorato sutikimo transliuoja rungtynes, Teisės ir ginčų komisija sprendžia dėl klubo baudžiamas baudų ir mokesčių reglamente nustatyta nuobauda.
 12. Visos reklamos teisės aikštelėse rungtynių metu pirmiausiai priklauso LRL, klubui aikštės šeimininkui bei svečių klubui.
 13. Čempionato rėmėjų reklama sporto salėse turi būti patalpinta tvarkingai ir tiksliai, kaip to reikalauja LRL. Reklama negali būti politizuota, rasistinės, religinės pakraipos, ji turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Reklamos kiekis ant komandos žaidėjų ir oficialių atstovų aprangos neribojamas, tačiau ji neturi užgožti žaidėjo numerių, klubo logotipo bei žaidėjų pavardžių. Už šių nuostatų nevykdymą baudžiama baudų ir mokesčių reglamente nustatytomis nuobaudomis.
 14. Rekomenduotinas reklaminių stendų aplink aikštelės perimetrą standartai: aukštis – iki 100 cm, ilgis iki 400 cm. Televizijos transliacijų patogumui stendai turi būti dengti matiniais dažais arba plėvele.
 15. Kiekvienai komandai priklausančių trijų minutinių pertraukėlių komandų treneriai gali paprašyti tokia tvarka, kaip numatyta IHF žaidimo taisyklėse.
 16. Klubas, vykdantis namų rungtynes yra atsakingas už tvarką sporto salėje, savo žaidėjų, oficialių asmenų ir sirgalių elgesį varžybų metu bei joms pasibaigus, o visų Čempionato atkrintamųjų, pusfinalio bei finalinių rungtynių metu privalo būti, užtikrinti profesionali apsauga. Taip pat klubas užtikrina pagalbinio personalo aprūpinimą (pranešėjas, du salės grindų valytojai (ne jaunesni kaip 14 metų), apsauga, jei reikia, vieta žurnalistui ir kt.).
 17. Klubų atstovams draudžiama viešai vertinti ir komentuoti Čempionato teisėjų, inspektorių ir LRL bei LRF valdymo organų darbą bei priimtus sprendimus. Draudžiami klubų atstovų telefoniniai skambučiai, elektroniniai laiškai ar kitokie kontaktai su Čempionato vyriausiuoju teisėju dėl teisėjų ar inspektorių paskyrimo. Už šių nuostatų nesilaikymą klubas gali būti baudžiamas baudų ir mokesčių reglamente nustatytomis nuobaudomis. Išankstinis klubų susitarimas dėl galutinio rungtynių rezultato (sutartos rungtynės), kai susitarimo dėl rungtynių faktas yra patvirtinamas LRL valdybos ar kito kompetentingo LRL, Lietuvos rankinio federacijos, Tarptautinės rankinio federacijos, Europos rankinio federacijos kompetentingų organų, Tarptautinio sporto arbitražo teismo, yra, be kita ko, baudžiamas baudų ir mokesčių reglamente nustatytomis nuobaudomis, bei apie tokį įvykį yra informuojamos teisėsaugos institucijos.

V SKYRIUS. Komandų registravimo ir paraiškų pateikimo tvarka

 1. Komandų vardinėse paraiškose patvirtintose klubo vadovų parašu ir antspaudu galima registruoti neribotą žaidėjų ir oficialių asmenų skaičių. 80% klubo komandos paraiškoje registruotų žaidėjų amžius turi būti 18 ir daugiau metų. Paraiškose privalo būti užpildytos visos grafos. Žaidėjai visą sezoną privalo žaisti su tais pačiais numeriais, kurie buvo nurodyti paraiškoje. Registruojant žaidėjus rungtynėms, jų numerius rungtynių protokole rašyti nuo mažiausio didėjančia tvarka. Žaidėjų numerius galima keisti pateikus prašymą LRL direktoratui bei sumokėjus LRL baudų ir mokesčių reglamente numatytą mokestį. Negalime paraiškose registruoti tų žaidėjų, kurie Lietuvos rankinio federacijos, Tarptautinės rankinio federacijos, Europos rankinio federacijos žaidėjų statuso ir perėjimo reglamentų nustatyta tvarka nėra registruoti tame klube.
 2. Paraiškos komandų, kurių miestuose yra kūno kultūros ir sporto medicinos centrai, tvirtinamos tiktai šiuose medicinos centruose gydytojo parašais ir antspaudais.
 3. Kartu su paraiškomis klubai privalo pateikti komandines ir žaidėjų bei oficialių asmenų nuotraukas elektroninėse laikmenose. Taip pat pilną komandos pavadinimą ir rekvizitus: tikslų korespondencijos gavimo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso numerius, įmonės kodą, banko sąskaitos numerį bei tikslų sporto salės, kurioje bus žaidžiamos rungtynės pavadinimą ir adresą. Taip pat, kartu su komandos paraiška, privaloma pateikti klubo ir klubo rėmėjų logotipus JPG formate.
 4. Klubai kartu su paraiška privalo pateikti sekretoriato darbuotojų, aptarnausiančių Čempionato rungtynes, oficialų sąrašą. Sekretoriato darbuotojų amžius negali būti mažesnis nei 18 metų.
 5. Jeigu klubas turi dukterinę komandą, apie tai kartu su paraiška raštu informuoja LRL direktoratą, nurodydamas dukterinės komandos pavadinimą ir nurodydamas kokiose varžybose ta komanda dalyvauja.
 6. Komandos sudėtis rungtynių metu: 16 (šešiolika) žaidėjų ir 4 (keturi) oficialūs asmenys registruoti paraiškoje, iš viso ne daugiau 20 (dvidešimt) asmenų. Komandos oficialūs asmenys rungtynių metu privalo nešioti specialias korteles su įrašytomis raidėmis A, B, C, D ir pakabintomis gerai visiems matomose vietose (pvz. ant krūtinės). Korteles svečių komandai pateikia šeimininkai.
 7. Čempionate ribojamas žaidėjų, turinčių kitos šalies pilietybę skaičius. Čempionato rungtynėms galima registruoti du žaidėjus, turinčius ne Europos Sąjungos šalies pilietybę. Žaidėjų atvykusių iš Europos Sąjungos šalių skaičius neribojamas.
 8. Nustatyta tvarka patvirtintas komandų paraiškas ir licencijas būtina turėti visose oficialiosiose LRL varžybose.

VI SKYRIUS Licencijos

 1. Lietuvos rankinio lygos komandų paraiškos (patvirtintos LRF) licencijoms gauti pateikiamos iki 2020 m. rugpjūčio 26 d.
 2. Žaidėjų licencijos išduodamos pagal LRL direktoratui klubų pateiktas nustatytos formos ir tinkamai užpildytas originalias paraiškas (su visais originaliais parašais), kurias patikrina ir patvirtinta LRF.
 3. Licencijos išduodamos tik einamojo Čempionato varžyboms vienam sezonui iki 2021 m. gegužės 31 d.
 4. Už licencijos išdavimą mokamas mokestis nustatytas baudų ir mokesčių reglamente.
 5. Visi žaidėjų registravimai ir perėjimai iš klubo į klubą galimi iki 2021 m. sausio 31 d.
 6. Jeigu yra prieštaravimų tarp šių Nuostatų ir LRF patvirtinto žaidėjų perėjimo iš klubo į klubą reglamento, taikomas LRF patvirtintas žaidėjų perėjimo iš klubo į klubą reglamentas.

VII. SKYRIUS Dopingo kontrolė

 1. Visų komandų, dalyvaujančių Lietuvos rankinio lygos Čempionate, žaidėjai privalo paklusti dopingo kontrolei, jeigu tokią organizuoja Lietuvos ar tarptautinė antidopingo komisija.

VIII. SKYRIUS Teisėjavimas

 1. Čempionato teisėjavimą, vadovaujantis pasirašytos bendradarbiavimo sutarties nuostatomis, organizuoja LRL direktoratas ir Lietuvos rankinio teisėjų asociacija. Teisėjus ir inspektorius iš LRL ir Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos patvirtinto sąrašo skiria Čempionato vyriausiasis teisėjas, o kiekvieną paskyrimą tvirtina LRL direktorius.
 2. Paskirtiems susitikimui teisėjams neatvykus, skiriami kiti atvykę arba vietiniai teisėjai iš LRL ir Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos patvirtinto sąrašo. Teisėjai neatvykę be pateisinamos priežasties baudžiami Baudų ir mokesčių reglamente numatytomis nuobaudomis. Pateisinama priežastis teisėjams neatvykti į rungtynes gali būti sąlygota dėl „force majeure“ aplinkybių veikimo (šios aplinkybės suprantamos taip kaip jas nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas).
 3. Teisėjai atsisakę teisėjauti Čempionato rungtynėse be pateisinamos priežasties, t.y. negavę Čempionato vyriausiojo teisėjo ir LRL direktoriaus sutikimo, baudžiami baudų ir mokesčių reglamente numatytomis nuobaudomis.
 4. Kiekvienoms rungtynėms vadovauja teisėjų brigada, susidedanti iš 2 aikštės teisėjų, sekretoriaus, laikininko, informatoriaus ir rungtynių inspektoriaus. Aikštės teisėjai ir sekretoriato darbuotojai Čempionato rungtynių metu privalo dėvėti tik oficialią jiems skirtą aprangą, o inspektoriai privalo būti su švarkais ir kaklaraiščiais. Sekretoriato darbuotojai turi teikti informaciją žiūrovams, fiksuoti įvykius protokole, užpildyti protokolą tik spausdintomis raidėmis ir pilnais vardais, stebėti žaidėjų keitimus, stebėti laiką, bendradarbiauti su aikštės teisėjais, teikti statistiką žiniasklaidos priemonėms. Sekretoriate negali dirbti atsitiktiniai, nekompetentingi, jaunesni kaip 18 metų žmonės.
 5. Sugedus laikrodžiui laikininkas privalo skelbti laiką kas 5 min., likus 5 min. iki kėlinio pabaigos – kas 1 min., likus iki kėlinio pabaigos 1 minutei – po 30 sek., 15 sek., 10 sek., 5 sek.
 6. Rungtynėms pasibaigus, teisėjai privalo patikrinti užpildytą rungtynių protokolą ir jį pasirašyti.
 7. Kiekvienas Čempionate dalyvaujantis klubas privalo turėti elektroninio pašto adresą, o taip pat kompiuterį su prieiga prie interneto rungtynių vietoje. Per 60 minučių po rungtynių, klubas, rungtynių šeimininkas, mažiausiai 20 pasibaigusių rungtynių nuotraukų (vienos nuotraukos dydis – ne mažesnis nei 500 kb), rungtynių, pirmojo kėlinio rezultatą privalo patalpinti Čempionato „Facebook“ paskyroje. Per 30 minučių po rungtynių klubas, rungtynių šeimininkas, protokolo kopiją, trenerio ar rungtynių žaidėjo pasisakymą apie rungtynes išsiunčia LRL spaudos atstovui el.paštu: rankinio.lyga@gmail.com. Protokolo originalą klubas atiduoda rungtynių inspektoriui. Protokolo originalo pristatymo terminus nustato Čempionato vyriausias teisėjas.
 8. Prieš pradedant rungtynes, rungtynių inspektorius, o jam nesant aikštės teisėjai, privalo patikrinti dalyvių licencijas. Teisėjai negali pradėti rungtynių, kol nėra medicinos personalo. Medicinos personalas turi atvykti 15 min. iki rungtynių pradžios. Medicinos personalui neatvykus per 30 min. nuo paskirto rungtynių laiko pradžios, rungtynės nevykdomos, o šeimininkų komandai įskaitomas pralaimėjimas 0:10, o šeimininkų komandos klubas baudžiamas Baudų ir mokesčių reglamente nustatyta nuobauda.

IX SKYRIUS. Komandų priėmimo tvarka

 1. Šeimininkų komandos klubas privalo sutikti atvykstančią komandą bei teisėjus ir aprūpinti: – Rankinio aikštele (sale) su tvarkingais vartais ir aikštės linijomis, švieslente, kita būtina įranga. – Žaidėjams ir teisėjams persirengimo patalpas su šilto vandens dušais. – Vietinius teisėjus, 3 žmonių sekretoriatą (sekretorių, laikininką, informatorių). – Medicinos personalo budėjimą rungtynių metu. – Apsauga rungtynių metu ir 30 minučių po rungtynių (iki svečių komandos išvykimo).

X SKYRIUS. Finansiniai atsiskaitymai

 1. Išlaidas, susijusias su komandų komandiravimu (kelionė, maistpinigiai, nakvynė ir kt.), apmoka komandiruojantis klubas.
 2. Salės nuomos, sekretoriato, medicininio aptarnavimo, reklamos išlaidas apmoka priimantis klubas.
 3. Čempionato teisėjų ir inspektorių maistpinigių ir komandiravimo išlaidas apmoka klubai pagal iš LRL gautą sąskaitą.
 4. LRL su teisėjais ir inspektoriais atsiskaito pagal sutartyje tarp LRL ir Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos numatytas sąlygas ir tvarką.
 5. Klubai registracijos metu iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. sumoka baudų ir mokesčių reglamente nustatyto dydžio garantinį mokestį, kuris, nesant nuobaudų, grąžinamas komandai po Čempionato arba lieka LRL, kaip sekančio Čempionato garantinis mokestis. Nebaigus Čempionato komandai mokestis negrąžinamas. Čempionato eigoje gautos komandos, arba komandos žaidėjų nuobaudos automatiškai išskaičiuojamos iš garantinio klubo mokesčio, pateikiant klubui sąskaitas – faktūras. Sumažėjus garantinio mokesčio sumai, pateiktas sąskaitas – faktūras, klubas privalo apmokėti per 3 (tris) darbo dienas nuo jų gavimo dienos. Laiku neapmokėjus pateiktų sąskaitų, taikomos baudų reglamente numatytos nuobaudos.

 

XI SKYRIUS. Apdovanojimas

 1. Komanda, užėmusi Lietuvos lygos Čempionate I vietą, apdovanojama LRL taure. Taurė komandai įteikiama sporto salėje po paskutiniųjų finalo rungtynių, bet iki Čempionato uždarymo likus 5 (penkioms) dienoms, turi būti grąžinta LRL direktoratui, kad vėliau būtų oficialiai įteikta Čempionato uždarymo, apdovanojimų metu. Žaidėjai ir komandos oficialūs atstovai, iš viso 26 (dvidešimt šeši) asmenys – aukso medaliais. Komandos iškovojusios – II ir III vietas, apdovanojamos taurėmis ir atitinkamo laipsnio medaliais.
 2. Apdovanojimo metu privalo dalyvauti visų Čempionate dalyvavusių komandų atstovai.
 3. Čempionato nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo metu specialiais prizais apdovanojami geriausi 7 (septyni) Čempionato žaidėjai pagal žaidimo pozicijas (spaudoje įvardijama po 3 (tris) geriausius kiekvienos pozicijos žaidėjus) taip pat apdovanojamas naudingiausias Čempionato žaidėjas bei geriausiai besiginantis žaidėjas (visus juos renka LRL komandų treneriai, vadovaudamiesi patvirtintais nuostatais). Specialiu prizu apdovanojamas rezultatyviausias Čempionato žaidėjas, bei „Garbingo žaidimo” prizas, kuriuo gali būti apdovanoti žaidėjai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys.
 4. Komandos iškovojusios Čempionate prizines vietas įgyja teisę dalyvauti Europos taurių turnyruose. Europos taurės turnyruose žaidžia aukštesnes vietas Čempionate iškovojusios komandos (eilės tvarka). Jeigu kuri nors komanda atsisako dalyvauti Europos taurės turnyre, atitinkamą Europos taurės turnyrą gali pasirinkti komanda Čempionate užėmusi žemesnę vietą, nei atsisakiusi komanda, eilės tvarka. Europos taurės turnyrą parenką EHF pagal Lietuvos reitingą Europos rankinio federacijoje.

XII. SKYRIUS. Nenumatytos aplinkybės

 1. Čempionatas gali būti sustabdytas arba nutraukus dėl „force majeure“ aplinkybių LRL valdybos sprendimu.
 2. Čempionatą nutraukus dėl „force majeure“ aplinkybių LRL valdybos sprendimu, komandų galutinė rikiuotė nustatoma pagal geresnį iškovotų taškų skaičiaus procentą nuo sužaistų rungtynių, neatsižvelgiant į nuostatų 16 punktą.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Čempionato lentelė